Het is krap op de arbeidsmarkt. Veel mensen vinden het moeilijk om een geschikte baan te vinden. Nog moeilijker is het om een baan vervolgens vast te houden en door te groeien binnen een bedrijf. Maar ook bedrijven hebben het niet makkelijk. Voor veel ondernemingen is het lastig om werknemers binnenboord te houden en zo een langdurige en duurzame werkrelatie te creëren. In deze blog op Duurzaaminjewerk.nl gaan we dieper in op employability en duurzame inzetbaarheid van én voor werknemers!

Wat is Employability?

Als we spreken over duurzame inzetbaarheid voor medewerkers, dan hebben we het over de term employability. Maar wat betekent deze vakterm precies? Employability staat voor de vaardigheid om een baan te krijgen, deze te behouden en indien nodig snel nieuw werk te kunnen vinden.

We kunnen deze term bekijken vanuit het oogpunt van een medewerker, die solliciteert op een functie, wil doorgroeien in een bedrijf en eventueel een vervolgstap wil maken. Vanuit het oogpunt van een organisatie betekent employability dat er eenvoudig nieuwe medewerkers te recruiten zijn, weinig verloop van werknemers is en het personeel zicht ontwikkelt en doorgroeit.

employability ondernemen

Duurzame inzetbaarheid werknemers

Om duurzame inzetbaarheid van werknemers te creëren is het belangrijk om zoveel mogelijk rekening te houden met de medewerkers. Een beleid opstellen gebaseerd op specifieke omstandigheden en verschillende fases van leven en loopbaan is essentieel. Zo blijven alle medewerkers goed inzetbaar, waardoor zij makkelijker omgaan met aanpassingen in hun takenpakket en ontwikkelingen binnen de organisatie.

Problemen voorkomen is beter dan genezen. Hoe eerder jij de focus legt op duurzame inzetbaarheid, des te beter zal de relatie tussen medewerker en organisatie zijn. Ongemotiveerde werknemers krijg je moeilijk weer enthousiast. Langdurig zieke medewerkers kosten het bedrijf veel (lees daarom ook onze blog over rookbeleid op de werkvloer).

Door actief mee te denken met werknemers en in te zetten op een duurzame werkrelatie behoud je het personeel gemotiveerd. Zij blijven langer aan jouw organisatie verbonden en zullen met meer tevredenheid naar het werk gaan. Dit komt uiteindelijk de productiviteit (en winst) ten goede.

Waarom is employability belangrijk?

Juist nu is het extra belangrijk om op employability te focussen. Dit komt omdat de gemiddelde leeftijd in Nederland stijgt. Door de vergrijzing zijn op de arbeidsmarkt ook veel ouderen actief. Terwijl de instroom van jongeren in het werkleven achterblijft. Het wordt dus voor bedrijven lastiger om vacatures te vullen met jonge mensen.

Geeft jouw organisatie geen aandacht aan duurzame inzetbaarheid? Dan kan er veel kennis en expertise verloren gaan als oudere werknemers vertrekken. Het is dus belangrijk om zoveel mogelijk goede medewerkers voor het bedrijf te behouden én de kennisoverdracht op jongere werknemers in goede banen te leiden.

Voordelen duurzame inzetbaarheid

 • Daling van de verzuimkosten
 • Effectiever inzetten van personeel
 • Medewerkers blijven gemotiveerd
 • Langer behoud van expertise binnen de organisatie
 • Medewerkers hebben meer controle over hun loopbaan

Duurzame inzetbaarheid in jouw bedrijf

Tijd om de employability in jouw bedrijf te stimuleren? Dan is het belangrijk om draagvlak te creëren bij management en personeel. Dit is namelijk de belangrijkste voorwaarde om duurzame inzetbaarheid te laten slagen. Overtuig het management van het nut om in te zetten om duurzaamheid, en laat de medewerkers zien wat het hun gedurende hun loopbaan kan opleveren.

Om duurzame inzetbaarheid tot een succes te maken is het noodzakelijk om achterliggende oorzaken aan te pakken. Denk hierbij aan zwaar en eenzijdig werk, ongezonde werk- en leefstijl en gebrek aan aandacht voor ontwikkeling van medewerkers. Maar ook de werknemers zelf hebben natuurlijk verantwoordelijkheden.

duurzame inzetbaarheid werk

Wat kan de medewerker zelf doen?

Als ondernemer kan je handvatten bieden, maar uiteindelijk zijn medewerkers zelf verantwoordelijk. Zo moeten zij zelf werken aan een gezonde levensstijl en signalen doorgeven van veranderingen in belastbaarheid. Ook zal een medewerker zelf moeten aangeven of de functie op lange termijn nog tevredenheid zal brengen. Of is er een vurige wens om te leren en door te groeien?

Tijdens beoordelingsgesprekken, loopbaangesprekken en functioneringsgesprekken kan jij als werknemer dit soort belangrijke onderwerpen met de leidinggevende bespreken. Stel jezelf vragen als;

 1. Wat is mijn toegevoegde waarde binnen het bedrijf?
 2. Welke kansen zie ik op de interne en externe arbeidsmarkt?
 3. Wat als ik nu mijn baan zou verliezen?
 4. Welke ambities heb ik nog binnen dit bedrijf?

Om employability gedurende jouw loopbaan te verbeteren is het slim om verschillende vaardigheden te (blijven) ontwikkelen. Denk aan job skills als communicatieve vaardigheden, creativiteit, teamspeler, flexibiliteit en analytisch vermogen.

Rol van de werkgever

Ook de werkgever heeft een belangrijke rol bij het laten slagen van duurzame inzetbaarheid. Gebruik functioneringsgesprekken en loopbaanbegeleiding bij de uitvoering hiervan. Besteed veel aandacht aan de wens van werknemers om te ontwikkelen en leren. Nodig de werknemer uit om zelf actief aan de slag te gaan met zelfontplooiing en employability.

Dit kan door na- en bijscholing aan te bieden, doorstroom-opties voor te leggen en roulatie in werkzaamheden mogelijk te maken. Hierbij speelt een enthousiasmerende houding van leidinggevenden een belangrijke rol. Kijk niet alleen naar de huidige capaciteit van werknemers, maar focus vooral op de mogelijkheden en talenten die mensen hebben én kunnen etaleren met ondersteuning.

 • Bied voldoende coaching en begeleiding
 • Zorg voor mogelijkheden tot opleiding en trainingen
 • Pas de arbeidsomstandigheden aan op belastbaarheid personeel
 • Wees enthousiast en stimulerend in gesprekken

Employability onderneming stimuleren

Wil jij na het lezen van deze blog meer aandacht schenken aan employability in jouw onderneming? Begin met het opstellen van een beleid voor duurzame inzetbaarheid welke past binnen jouw organisatie. Breng de wensen van werknemers in kaart en bekijk hoe jij het personeel de ruimte én mogelijkheden kan bieden om te blijven ontwikkelen. Zo zorg jij voor een langdurige samenwerking en loyaliteit. Wat op zijn beurt weer zorgt voor productievere werknemers, minder verzuim en behoud van kennis.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *