De laatste jaren wordt er veel aandacht geschonken aan duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Hierin staan de drie P’s centraal, namelijk People, Planet en Profit. In deze blog op Duurzaaminjewerk.nl zoomen we meer in op de P van People. Bij het verduurzamen van jouw organisatie speelt personeel namelijk een belangrijke rol. Een passende Human Resource Management (HRM) is van groot belang. Maar hoe creëer je een duurzaam HR-beleid? Wij geven je 7 speerpunten!

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen richten bedrijven zich steeds meer op duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en arbeidsomstandigheden. Natuurlijk blijft winst maken belangrijk, maar daarnaast dragen organisaties steeds meer verantwoordelijkheid voor de maatschappij. Zo streven ze naar klimaatneutraliteit en vitaliteit voor medewerkers.

HR is enorm geschikt om medewerkers te laten bijdragen aan het milieu en een duurzame samenleving. Door een duurzaam HR-beleid op te stellen kunnen bedrijven zich onderscheiden van de concurrentie. Starters op de arbeidsmarkt vinden duurzaam ondernemen steeds belangrijker en laten het MVO-beleid van een onderneming zwaar meewegen in hun selectie.

Als HR-manager is het belangrijk om een duurzame visie te hebben op personeel en organisatie. Dit maakt het personeel meer betrokken en laat de organisatie in zijn geheel beter presteren. Maar hoe ontwikkel je zo’n duurzaam HR-beleid?

Duurzame inzetbaarheid

Door een duurzaam HR-beleid op te stellen verbeter je de employability, oftewel duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Om duurzame inzetbaarheid van werknemers te creëren is het belangrijk om zoveel mogelijk rekening te houden met de medewerkers. Een beleid opstellen gebaseerd op specifieke omstandigheden en verschillende fases van leven en loopbaan is essentieel. Zo blijven alle medewerkers goed inzetbaar, waardoor zij makkelijker omgaan met aanpassingen in hun takenpakket en ontwikkelingen binnen de organisatie.

Door actief mee te denken met werknemers en in te zetten op een duurzame werkrelatie behoud je het personeel gemotiveerd. Zij blijven langer aan jouw organisatie verbonden en zullen met meer tevredenheid naar het werk gaan. Dit komt uiteindelijk de productiviteit (en winst) ten goede.

duurzaam hr-beleid

Speerpunten duurzaam HR-beleid

Wil jij duurzaam HRM ontwikkelen voor jouw bedrijf? Gebruik de speerpunten voor duurzaam HR-beleid hieronder. Volgens HR-auteur en internationaal CSR-consultant Elaine Cohen dragen deze acties bij aan een duurzame organisatie met meer betrokkenheid van de medewerkers.

Organisatiecultuur sociale missie

Koppel jouw organisatiecultuur aan een sociale missie. Veel medewerkers vinden het namelijk belangrijk dat hun werk bijdraagt aan verbetering in de wereld. Natuurlijk vinden zij hun loonstrookje belangrijk, maar maatschappelijke vraagstukken vinden zij ook van belang.

HR kan zorgen voor meer bewustwording onder werknemers over de sociale missie van de organisatie. Dit maakt het ook makkelijker om nieuw personeel te werven, als zij zich identificeren met de sociale missie van het bedrijf.

Intern en extern HR beleid

Van oudsher kijkt Human Resource Management naar de interne relatie tussen medewerkers en management. Een duurzaam HR-beleid kijkt verder dan dat. Door ook rekening te houden met o.a. familiebanden, lokale samenleving en vrijwilligersorganisaties wordt meer goodwill gekweekt. Zowel de medewerkers als externe stakeholders worden op deze manier op waarde geschat, wat zal leiden tot meer loyaliteit en inzet.

Diversiteit

In een duurzame organisatie is sprake van voldoende diversiteit in werknemers en managers. Doelen van de organisatie worden namelijk eerder gehaald als er mensen zijn die op verschillende manieren hieraan kunnen bijdragen.

Zet dus in op een divers personeel met verschillende achtergronden, ervaringen en kwaliteiten. HR kan hier op sturen door een doordacht werving- en selectiebeleid op te stellen, een open bedrijfscultuur te initiëren en input van personeel te vragen.

Groene werkomgeving

Een belangrijk speerpunt bij een duurzaam HR-beleid is het verlagen van de ecologische footprint. Veel bedrijven willen hun milieu-impact verlagen en dat is een grote uitdaging. Het is belangrijk dat het gros van het personeel hier actief aan bijdraagt.

Neem in jouw HRM-beleid actiepunten als bewust omgaan met energie, grondstoffen en materialen mee. Denk ook aan verminderen van afval en het recyclen van afvalstoffen. Stimuleer mensen die nabij wonen om met de fiets te komen en maak thuiswerken mogelijk (als het type werk dit toelaat). Zo zorg je voor meer betrokkenheid onder medewerkers en bespaar je op kosten.

hr beleid duurzaam

Gezondheid medewerkers

Wil jij ziekteverzuim terugdringen en vind jij de vitaliteit van werknemers belangrijk? Investeer dan in fysieke en mentale gezondheid. Dit kan jouw organisatie veel opleveren. Niet alleen bespaar je op kosten. Fitte en vitale werknemers zijn ook efficienter en zorgen dus voor meer productiviteit.

Je kunt bijvoorbeeld actieve ondersteuning bieden bij het stoppen met roken op het werk. Maar ook mentale hulp bieden bij signalen van stressgerelateerde klachten is een belangrijk onderdeel van duurzame HR.

Mensenrechten

Hoe groot of klein jouw bedrijf ook is, kom altijd actief op voor mensenrechten. Nog steeds worden arbeiders wereldwijd erbarmelijk behandeld en vindt er kinderarbeid plaats. Laat zien dat jouw organisatie hier tegen strijdt. Haal je grondstoffen uit het buitenland? Zorg er dan voor dat de lokale arbeiders goed worden behandeld en eerlijk worden betaald.

Door hier actief naar te handelen met een duurzaam HR-beleid verbeter je het welzijn van de organisatie en de samenleving. Ook zorg je er op deze manier voor dat vacatures sneller worden gevuld, omdat jong personeel veel waarde hecht aan dit soort maatschappelijk verantwoorde initiatieven!

Vrijwilligerswerk

Met vrijwilligerswerk kun je medewerkers bewuster maken van het maatschappelijke doel waar jouw organisatie zich voor inzet. Dit draagt bij aan de motivatie, verbetert het teamgevoel en brengt meer voldoening.

Koppel maatschappelijke projecten aan de competenties van jouw werknemers. Zo kunnen zij hun specialisme verder ontwikkelen en waardevolle ervaringen opdoen. Bovendien draagt jouw bedrijf zo bij aan het verbeteren van de samenleving.

Hoe duurzaam is jouw HRM?

Bij steeds meer medewerkers is behoefte aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Heb jij al een duurzaam HR-beleid in jouw organisatie? Of wil je hier binnenkort meer aandacht aan schenken? Neem de bovengenoemde speerpunten mee bij het opzetten van beleid. Maar wat kun je nog meer doen?

  • Betrek het personeel bij bedenken van MVO plannen.
  • Geef ruimte voor ontwikkeling en uitvoering van duurzame initiatieven.
  • Maak bonussen afhankelijk van behalen duurzame doelstellingen.
  • Investeer in lokale maatschappelijke projecten
  • Stimuleer gebruik van de fiets of het OV met een fietsplan of het aanbieden van OV-kaart.
  • Biedt personeel de mogelijkheid om masterclasses over duurzame HRM en maatschappelijk ondernemen te volgen.

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *