Er is de voorbije jaren ongelofelijk veel gezegd en geschreven over luchtverontreiniging. De verontreiniging van de lucht vindt plaats op het ogenblik dat er schadelijke of overmatige hoeveelheden van bepaalde stoffen in de lucht zijn terug te vinden. Het kan hierbij gaan om tal van verschillende zaken. Zo is het mogelijk dat er sprake is van gassen, deeltjes en biomoleculen welke worden geïntroduceerd in de zogenaamde atmosfeer van onze planeet. Maar hoe kan je als bedrijf zijnde deze luchtverontreiniging inperken? In deze blog op Duurzaaminjewerk.nl gaan we hier dieper op in!

Natuurlijke en menselijke bronnen

In de praktijk is het zo dat deze stoffen afkomstig kunnen zijn van zowel natuurlijke als menselijke bronnen. Ondanks het feit dat er reeds bijzonder veel gezegd en geschreven is over het belang van luchtverontreiniging aanpakken is het zo dat sommige mensen en partijen dit nog steeds niet goed hebben begrepen.

Natuurlijke bronnen van luchtvervuiling zijn bijvoorbeeld stof uit droge gebieden en meegevoerd zeezout, organische verbindingen uit planten, rook van bosbranden en methaangassen van natuurlijke oorsprong.

Menselijke activiteiten vormen echter de belangrijkste oorzaak van luchtverontreiniging. Denk bijvoorbeeld aan;

  • Transport en de uitstoot van koolstofmonoxide
  • Verwarming van huizen en bedrijven
  • Bouw- en klusmateriaal zoals verf, lijm en vernissen
  • Industrie en energieopwekking
  • Stof en chemicaliën van landbouw zoals ammoniak uit (kunst)mest.

Waarom luchtverontreiniging aanpakken in de praktijk zo belangrijk is vertellen we je graag door middel van de onderstaande informatie.

luchtverontreiniging inperken

Luchtverontreiniging verantwoordelijk voor ziektes

Door de jaren heen zijn er ongelofelijk veel verschillende onderzoeken gedaan naar de gevolgen van (aanzienlijke) luchtverontreiniging. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat luchtvervuiling aan de basis kan liggen van verschillende ziekten en allergieën. Dat is echter nog niet alles. In bepaalde gevallen is het namelijk zelfs bewezen dat luchtverontreiniging de dood tot gevolg kan hebben.

Niet alleen mensen zijn vatbaar voor de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. Dit geldt ook zeker voor andere levende organismen zoals bijvoorbeeld dieren. Zelfs landbouwgewassen en jawel ook gebouwen kunnen schade ondervinden door luchtvervuiling.

500.000 sterfgevallen op jaarbasis

Dat luchtverontreiniging aanpakken van cruciaal belang is voor onze planeet en de gezondheid van ons als mensen blijkt eveneens uit verschillende onderzoeken welke zijn gedaan.

In Europa is het bijvoorbeeld naar schatting zo dat luchtverontreiniging verantwoordelijk is voor meer dan 500.000 vroegtijdige sterfgevallen op jaarbasis. Een belangrijk misverstand heeft betrekking tot de veronderstelling dat luchtvervuiling enkel schadelijk is buitenshuis. Dat is zeker niet correct. Ook binnen in de woning is dat het geval. Sterker nog, eigenlijk zijn de schadelijke stoffen binnenshuis nog gevaarlijker dan degene die zich buiten de woning bevinden.

Volgens een onderzoek uitgevoerd door de ‘U.S. Environmental Protection Agency‘ is het zo dat bepaalde, vervuilende stoffen in de lucht binnen in de woning tussen de twee en vijf keer zo schadelijk zijn als wanneer ze zich in de buitenlucht zouden bevinden.

Waar concentreert luchtvervuiling zich het meest?

Tot slot kan het geen kwaad om even na te gaan waar de luchtverontreiniging of luchtvervuiling zich het meest van allemaal concentreert. In principe geldt hiervoor dat dit het meest gebeurt in stedelijke gebieden. In het bijzonder ontwikkelingslanden vormen op dit vlak een belangrijk en groot probleem. Dat hoeft op zich ook niet te verbazen, want de milieuregels zijn in die landen doorgaans vrij laks. Sterker nog, voor menig aantal landen geldt zelfs dat ze compleet onbestaand zijn.

Toch zijn niet alleen ontwikkelingslanden een groot probleem. Ook in dichtbevolkte gebieden in ontwikkelde landen is het namelijk zo dat er vaak sprake is van bijzonder ongezonde niveaus op vlak van vervuiling. Het mag dan ook duidelijk zijn, luchtvervuiling of luchtverontreiniging is iets waar we verspreid over de wereld mee worden geconfronteerd en iets aan kunnen en moeten doen.

Luchtverontreiniging inperken tips

Maar wat kunnen WIJ doen om milieuvriendelijker te leven en werken? Luchtverontreiniging inperken vergt wat opofferingen, maar in het kader van maatschappelijke verantwoord ondernemen en duurzame inzetbaarheid is het wel een must.

Het eerste wat jouw organisatie kan doen om luchtvervuiling te verminderen is het terugdringen van uitlaatgassen. Transport is de grootste oorzaak van het broeikaseffect door uitstoot van broeikasgassen. Ga dus bij voorkeur over op milieuvriendelijke manier van transport en kies voor elektrische auto’s. Beperk onnodige verplaatsingen met de auto en stimuleer werknemers om, mits mogelijk, met de fiets naar het werk te komen.

luchtvervuiling beperken

Schakel over op natuurlijke bronnen van energie, zoals groene stroom opgewekt door zonnepanelen en windmolens. Koppel hier het gebruik van een zonneboiler of warmtepomp aan om nog zuiniger en milieuvriendelijker met energie om te gaan.

Heeft jouw bedrijf veel afval, kies dan voor verantwoorde afvoer- en verwerking van bedrijfsafval. Vaak belandt afval op stortplaatsen en wordt het daar verbrand. Beide is schadelijk voor het milieu. Wees dus bewust van jouw afval en probeer dit zoveel mogelijk te scheiden. Organisch afval kan worden gecomposteerd en papier, glas en kunststof kan worden gerecycled.

Staat jouw bedrijf al stil bij het belang van luchtverontreiniging inperken? Zo ja, welke maatregelen nemen jullie?


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *